Handelsbetingelser

Nedenstående er de Handelsbetingelser der er gældende mellem kunder og WEB48, Urmagerstien 18, 2300 København S.  WEB48 er et brand ejet af Amtrup Web IVS.

 

Dette er handelsbetingelser for Amtrup Web IVS, som er registreret under CVR nummer: 39020238 og med officiel adresse: Gerbrandsvej 20, 2-4, 2300 København S. Telefonnummer: +45 60 15 08 11. Officiel E-mail: info@amtrupweb.dk

Disse handelsbetingelser er gældende for alle ydelser som Amtrup Web IVS leverer til kunder. Dette som Hjemmesider, Webshops, Sociale medier, andre online- og offline opgaver. Herunder de brands som Amtrup Web IVS markedsfører. Her Davids Hjemmesider.

Handelsbetingelser kan kun fraviges efter skriftlig overenskomst mellem Amtrup Web IVS og kunden, dette i form af anden bindende kontrakt mellem parterne.

 

Indgåelse af bindende aftale
Enhver aftale mellem Amtrup Web IVS og kunden, skal bekræftes enten via en kontrakt eller ved en accept af indhold via E-mail.
I aftalen indeholdes en aftalt pris, samt eventuelle udgifter til supplement som; hosting, temaplatforme og/eller plugins (værktøjer), eller for offline opgaver tilsvarende. Dertil er angivet en aftale omkring tidshorisonten på levering.
En opgave igangsættes efter en 50 % ”forudbetaling” faktura på opgaven og omkostninger. En opgave sættes først i gang ved denne indbetaling. Ved betalings af første faktura, accepterer kunden vores Handelsbetingelser.
Et tilbud udstedt af Amtrup Web IVS er gældende i 14 dage fra udstedelsen.

Produktionsfasen og overdragelse
Amtrup Web IVS får indleveret alt aftalt materiale og vejledning fra kunden omkring ønsker for design og indhold for den relevante opgave.
Kunden forpligter sig til efter bedste evne at levere tekster, billeder og andet aftalt indhold. En opgave kan ikke uden skriftlig aftale udskydes grundet manglende handling fra kunde. Såfremt dette sker ud over 7 dage fra aftalt levering af produktet, og efter en skriftlig (E-mail) påtale fra Amtrup Web IVS til kunden, så er slutfaktura til indbetaling efter yderligere 7 dage. Der efter skal der aftales et yderligere beløb for at færdiggøre projektet.
Undervejs i processen kommunikerer partnerne om udviklingen og ved afslutning overdrages websitet til kunden efter overordnet godkendelse af design og indhold.
Kunden får der efter uden ekstra beregning en 14 dages support periode, hvor Amtrup Web IVS foretager justeringer og rettelser. Her kan ikke være tale om redesign, da design er godkendt ved overdragelsen.
Kunden kan overordnet ikke få administrativ adgang til en hjemmeside, webshop eller andet online produkt, før overdragelsen. Dog kan der aftales adgang til at rette og justere sider, tekster, billeder m.v.
Ønsker kunden adgang til den overordnede administrative del af et produkt, så skal det aftales skriftligt og der skal ydes Amtrup Web IVS en ansvarsfraskrivelse for negativ påvirkning, der kræver genoprettelse.

Et overdraget produkt
Efter overdragelse igangsættes den oven for nævnte ”support periode”, den er som udgangspunkt 14 dage, men der kan aftales andet skriftligt.
I perioden yder Amtrup Web IVS, kunden de rettelser som findes nødvendige, og inden for rimelighedens grænser. Det betyder, at der ikke kan være tale om redesign, men justeringer og rettelser.
Amtrup Web IVS kan ikke holdes ansvarlig for 3. parts påvirkning af hjemmesiden, herunder opdateringer af platform, software og plugins, som senere tages i brug. Herunder gælder også forkert brug af et produkt.
Kunden kan hos Amtrup Web IVS aftale en fast vedligeholdelse af produktet mod en aftalt ydelse.

Overdragelse af 3. parts produkter
Såfremt Amtrup Web IVS i processen har erhvervet Webhotel, domæner eller 3. parts produkter, så kan de når som helst overdrages kunden. Såfremt Amtrup Web IVS erhverver sådanne i eget navn, er det udelukkende for at gøre processen hurtigere.

Prisen for et produkt
Prisen på et produkt aftales inden igangsættelse af en opgave, og der betales normalt i to lige store afdrag, dog med omkostninger til køb af tilhørende produkter som webhotel, temaplatform og/eller plugins som tillæg i første betaling.
Betalingerne skal falde med 50 % + tillæg af omkostninger, inden igangsættelse. Der betales derefter 50 % samt eventuelle aftalte tillæg ved overdragelse af hjemmesiden.
Ved overdragelsen forstås, at kunden har godkendt det overordnede design og indhold, og bevæger sig ind i support perioden.
Såfremt et produkt vurderes til at være af ”større” værdi, og med en produktionsvarighed ud over 3 uger, så kan der aftales et antal delbetalinger undervejs, hvor første og sidste betaling svarer til de øvrige betalinger. Andet kan aftales skriftligt.
Efter overdragelsen af et produkt, kan der ikke forekomme noget krav mod Amtrup IVS, da produktet er godkendt. Såfremt kunden har ændringer af større karakter, så kan sagen behandles skriftligt mellem parterne. Så vil Amtrup Web IVS forsøge at rette op på forhold, som kan have ændret sig mod en aftalt ydelse.
Da produktet reelt er udført arbejde, kan der ikke forekomme tilbagebetaling på et leveret og godkendt produkt.

Rettigheder til leveret arbejde
Kunden har brugsretten og ejendomsretten til selve produktet, som overleveres, i den betydning der er ment til produktets brug. De immaterielle rettigheder ved udvikling af produkter, tilhører dog Amtrup Web IVS, og produkter kan ikke kopieres til anden brug uden foregående skriftlig aftale med Amtrup Web IVS.
Herunder menes design, udvikling, patenter, ophavsrettigheder og eventuelle varemærker. Et leveret produkt kan være en del af et overordnet brand.
Amtrup Web IVS er på ingen måde ansvarlig for ukorrekt eller ulovlig brug af leverede produkter.
Amtrup Web IVS eller relateret brand, har som udgangspunkt ret til at have sit navn placeret i bunden af et produkt, som leverandør af produktet.

Ansvarsfraskrivelse
Amtrup Web IVS kan ikke holdes ansvarlig for 3. parts platforme, software, plugins m.v. efter levering. Ved levering virker alt leveret teknik, men opstår der senere fejl fra 3. parts leverandører, herunder hosting, så kan krav mod Amtrup Web IVS ikke gøres gældende.
Amtrup Web IVS tager ikke ansvar for produkter, som bliver brugt forkert, og som ikke vedligeholdt efter en generel branche standard.
Såfremt der er årsbetaling for 3. parts leverancer, så er det kundens eget ansvar at afholde denne udgift. Såfremt der kendes en sådan udgift, vil den blive oplyst kunden i processen. Ligeledes kan en 3. part ændre sit produkt og indføre betaling, en sådan udgift kan ikke pålægges Amtrup Web IVS.

Fortrolighed
Amtrup Web IVS og kunden har over for hinanden en fortrolighedspligt. Det betyder, at indhold i aftaler og processer ikke uden modpartens skriftlige accept kan overleveres 3. part eller bruges i offentlig omtale.

Tvister
Amtrup Web IVS har overordnet samme intention som kunden, at der bliver leveret et færdigt og brugbart produkt. Skulle der være uenighed eller tvister, så skal disse oplyses Amtrup IVS skriftligt, hvorefter Amtrup Web IVS har en chance for eventuelt at frembringe en løsning, som er i takt med Handelsbetingelserne.
Amtrup Web IVS forholder sig til enhver relevant lov instans i Danmark.

Ovenstående handelsbetingelser er tilrettet og taget i brug 1. oktober 2017

 

 

København 1. januar 2016